Программ хангамжийн анги

Мэргэжлийн зориулалт

Програм хангамжийн инженерчлэл нь сайн програм хангамж үйлдвэрлэхэд чиглэсэн компьютерийн шинжлэх ухааны нэг салбар юм. Програм хангамжийн системтэй, зарчимч мөн тодорхой арга аргачилал бүхий хөгжүүлэл, үйл ажиллагаа, арчилгааг програм хангамжийн инженерчлэл гэнэ.

Мэргэжилтний мэдлэг, чадвар, дадал, хандлага

Та манай программ хангамжийн ангид суралцсанаар бүх төрлийн веб сайт хийх, аппликэйшн, программ зохиох, android, ios гар утасны программ, тоглоом хөгжүүлэх, компьютерийн сүлжээ зохион байгуулах, програмчлал ашиглан үйлчилгээнд суурилсан программ хангамж хөгжүүлэх, байгууллагын өгөгдлийн санг зохиох, систем удирдах, судалгаа хийх зэрэг чадваруудыг эзэмшинэ.

Хичээлийн хөтөлбөр болон судлагдахуун:

 • Програм хангамжийн үндэс
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Algorithms and Data structure
 • NodeJS
 • ReactJS
 • React-Native
 • Python
 • Java
 • C хэл
 • MongoDB
 • SQL

Мэдээллээ илгээх

2018 - 2021 © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан

Сошиал хуудас